II. Задължение за регистрация на проституиращите според ЗЗП

 

00:00/00:00
 1. bgr_ii_1_frage.mp3

Ако работиш или искаш да работиш като проституиращ/а в Германия, трябва да се регистрираш в (§ 3 ЗЗП). Регистрацията трябва да бъде извършена лично в компетентната служба и е свързана с информативен и консултативен разговор. Необходима предпоставка за регистрацията е да получиш здравна консултация преди това.

Повече по темата Здравна консултация ще намериш в ЧЗВ III

Компетентната служба е службата в населеното място, където работиш или искаш да работиш. При регистрацията трябва да посочиш всички други градове или провинции в Германия, в които искаш да работиш. Ако все още не знаеш точно къде искаш да работиш, най-добре посочи няколко възможни работни места. Те ще бъдат вписани в твоето удостоверение за регистрация. Ако след това промениш плановете си и на по-късен етап поискаш да работиш на място, което не си посочил/а при регистрацията, трябва отново да се обърнеш към службата, за да добави новото място.

Тук ще намериш обзор на службите за регистрация

 

00:00/00:00
 1. bgr_ii_2_frage.mp3

00:00/00:00
 1. bgr_ii_2_antwort.mp3
 • Твоята лична карта или международен паспорт с адресна регистрация или заместващи документи с адресна регистрация
 • Ако нямаш постоянен адрес в Германия, трябва поне да посочиш адрес, на който сигурно да получаваш писмата си. За тази цел не можеш да посочиш пощенска кутия. 
 • Разрешително за работа. Нямаш нужда от това разрешително, ако си гражданка или гражданин на ЕС
 • Две паспортни снимки
 • Твоето удостоверение от здравната консултация  

Ако настъпят промени в твоите имена, националност, актуален адрес или населените места, в които искаш да работиш, трябва да съобщиш за това в срок от 14 дни в компетентната служба.

00:00/00:00
 1. bgr_ii_3_frage.mp3

00:00/00:00
 1. bgr_ii_3_antwort.mp3

Ще получиш информация  

00:00/00:00
 1. bgr_ii_4_frage.mp3

00:00/00:00
 1. bgr_ii_4_antwort.mp3

Издаденото за теб удостоверение за регистрация съдържа следните данни:

 • паспортна снимка
 • собствено и фамилно име или псевдоним (Повече за понятието "псевдоним" ще намериш в ЧЗВ II.5)
 • дата и място на раждане
 • националност
 • населени места, където ще се упражнява дейността
 • срок на валидност
 • издаваща служба

Ако настъпят промени в твоите имена, националност, актуален адрес или населените места, в които искаш да работиш, трябва да съобщиш за това в срок от 14 дни в компетентната служба.

(Тук можеш да видиш как изглежда удостоверението)

00:00/00:00
 1. bgr_ii_5_frage.mp3

00:00/00:00
 1. bgr_ii_5_antwort.mp3

Както при регистрацията, така и при здравната консултация, можеш да използваш псевдоним (работно име или име, под което си известен/известна). При регистрацията трябва да представиш документ за самоличност и ще получиш удостоверение за регистрация въз основа на този документ. Ще получиш обаче и друго удостоверение, в което ще бъде вписано друго име, което можеш свободно да си избереш. Този документ ще бъде валиден с твоя псевдоним и с твоята снимка. В него няма да бъдат посочени истинското ти име и мястото ти на раждане.

00:00/00:00
 1. bgr_ii_6_frage.mp3

След като се регистрираш, твоето удостоверение трябва да бъде издадено в рамките на 5 работни дни. Погрижи се своевременно за регистрацията си, тъй като имаш право да работиш едва след като получиш удостоверението.

Ако си на 21 или повече години, удостоверението за регистрация е валидно две години. Удостоверението за здравната консултация важи за една година.

Ако си на по-малко от 21 години, първото удостоверение за регистрация важи само една година. Независимо от това трябва да получаваш здравни консултации на всеки шест месеца.

00:00/00:00
 1. bgr_ii_7_frage.mp3

00:00/00:00
 1. bgr_ii_7_antwort.mp3

Да. По време на работа - и само тогава - трябва да носиш със себе си удостоверението за регистрация или удостоверението с псевдонима ти.

00:00/00:00
 1. bgr_ii_8_frage.mp3

00:00/00:00
 1. bgr_ii_8_antwort.mp3

Проверки могат да извършват само предприемач(к)и, компетентни държавни служител(к)и и полицията.

Не си длъжен/длъжна да показваш удостоверението на клиент(к)и, колеги или например на службата по заетостта.

00:00/00:00
 1. bgr_ii_9_frage.mp3

00:00/00:00
 1. bgr_ii_9_antwort.mp3

По време на регистрацията и свързания с нея разговор по принцип трябва да си сам/а. Други лица, които те придружават, могат да участват в регистрацията само с разрешението на съответната служба. Службата обаче може да включи в разговора и специализиран център за консултиране на проституиращи или за здравни въпроси, ако ти си съгласен/съгласна. Преводач може да бъде включен и без твоето съгласие, за да превежда. 

00:00/00:00
 1. bgr_ii_10_frage.mp3

00:00/00:00
 1. bgr_ii_10_antwort.mp3

Компетентната данъчна служба ще бъде информирана директно след регистрацията ти от регистрационната служба. По този начин ти влизаш и в данъчните регистри.

Освен това службите са длъжни да защитават личните ти данни.

Службите имат право да използват твоите лични данни само за вътрешни дейности по задачи, свързани с този закон. При съмнение за административни нарушения или наказуеми деяния те имат право да предоставят твоите данни на други служби, например на полицията.

00:00/00:00
 1. bgr_ii_11_frage.mp3

00:00/00:00
 1. bgr_ii_11_antwort.mp3

Ако не подновиш регистрацията си, твоите данни трябва да бъдат изтрити най-късно три месеца след изтичане на валидността на твоето удостоверение за регистрация. Ако искаш да прекъснеш дейността си като проституиращ/а още преди това, свържи се за изтриването на твоите данни с компетентната служба. Изключение са само случаите, в които са налице специфични причини за това, тези данни да не бъдат изтрити. В такъв случай попитай в компетентната служба за причините.

Предприемач(к)ите са длъжни да съхраняват в продължение на две години данните на проституиращите, които извършват сексуални услуги в съответните обекти.