Информация относно закона за закрила на проституиращите

Тук ще получиш полезна информация относно закона за закрила на 
проституиращите. Избери въпросите, които те интересуват, за да получиш отговорите.