VI. Важна информация за теб като проституиращ/а в Германия

 

00:00/00:00
 1. bgr_vi_1_frage.mp3

00:00/00:00
 1. bgr_vi_1_antwort.mp3

Проституцията е сексуална услуга срещу възнаграждение между възрастни, като условието е всички участници да участват доброволно в предлагането, съответно консумирането на услугата. По-просто казано: Проституцията е секс срещу (най-често) пари и винаги е доброволна. Ако не желаеш доброволно да работиш като проституиращ/а, а някой те принуждава към това, то това е наказуемо деяние. Можеш да подадеш жалба в полицията срещу лицето, което те принуждава. На теб няма да ти се случи нищо, тъй като проституцията е легална дейност.

00:00/00:00
 1. bgr_vi_2_frage.mp3

00:00/00:00
 1. bgr_vi_2_antwort.mp3

Проституцията често се описва като сексуален труд. Това е важно понятие. То показва, че сексът срещу пари е работа. Междувременно понятието се използва в интернационален план и по отношение на самите проституиращи, тоест те се наричат "секс-работници*" или "секс-труженици". Звездичката при секс-работници* означава, че понятието включва всички, тоест жени, мъже и транссексуални.

00:00/00:00
 1. bgr_vi_3_frage.mp3

00:00/00:00
 1. bgr_vi_3_antwort.mp3

 В Германия проституцията е легална, тоест ти можеш легално да работиш в Германия като проституиращо лице. В този случай ти по правило работиш като самоосигуряващо се лице.

00:00/00:00
 1. bgr_vi_4_frage.mp3

00:00/00:00
 1. bgr_vi_4_antwort.mp3

Проституцията в Германия е легална. Въпреки това има правни изисквания. Така например в повечето градове има специална наредба за забранените райони. Тази наредба определя къде може да се работи. Обикновено не е разрешено да се работи в централните части на града или до църкви и училища. В малките градове в Баден-Вюртемберг с брой на жителите под 35000 проституцията е изцяло забранена.

Понякога има райони, в които е позволено да се работи само в определени части от денонощието, особено ако работиш на улицата. Ако чувстваш несигурност, можеш да се обърнеш към службата по обществения ред или да питаш колежки и колеги.  Също така можеш да се осведомиш в консултативните центрове. Всичко това можеш да направиш анонимно, не е необходимо да казваш истинското си име. Ако работиш на места, където е забранено, при извършване на проверка трябва да платиш глоба.

00:00/00:00
 1. bgr_vi_5_frage.mp3

00:00/00:00
 1. bgr_vi_5_antwort.mp3

Като самоосигуряващо се проституиращо лице ти имаш права и задължения. Те важат за всички видове самостоятелна заетост в Германия. Част от задълженията е регистрацията в данъчната служба. Трябва да плащаш данъци според размера на доходите ти. В някои федерални провинции има фиксиран данък за работен ден. Като цяло за данъците важи: изисквай за всичко платежен документ (наем на стаята, платен фиксиран данък, работни средства като презервативи и т.н.). Платежните документи са ти необходими за данъчната декларация.

Те освен това ти служат като доказателство за действително извършената дейност в сферата на проституцията. Щом работиш в Германия, ти се нуждаеш и от здравна осигуровка. Ти можеш например да се осигуряваш доброволно в рамките на задължителното здравно осигуряване.

00:00/00:00
 1. bgr_vi_6_frage.mp3

00:00/00:00
 1. bgr_vi_6_antwort.mp3

Служба или институция е държавно учреждение, което изпълнява задачи във връзка с управлението на държавата.  То извършва услуги, предназначени за гражданки и граждани.

Независимите консултативни центрове не са част от администрацията. Сериозните и добри консултативни центрове ще те обслужат анонимно. Освен това те няма да обменят лични данни с институциите, например със здравната служба или с полицията.

00:00/00:00
 1. bgr_vi_7_frage.mp3

00:00/00:00
 1. bgr_vi_7_antwort.mp3

  Във всички по-големи градове има  консултативни центрове, към които можеш да се обърнеш по всяко време по имейл или по телефона. Можеш и лично да си уговориш час и напр. да получиш безплатна и по желание анонимна консултация по темите здраве, право, насилие или спиране на дейността. В консултативните центрове работят социални служителки и служители, които могат да ти помогнат по всички въпроси.

Тук ще намериш списък с адреси и телефонни номера на специализираните консултативни центрове в Баден-Вюртемберг  

 

00:00/00:00
 1. bgr_vi_8_frage.mp3

00:00/00:00
 1. bgr_vi_8_antwort.mp3

Ако търсиш нова дейност, съществуват различни възможности. Можеш например да посетиш консултативен център в твоя район и там да получиш безплатна и по желание анонимна консултация. Социалните служителки и служители в консултативните центрове ще ти помогнат да напишеш автобиография, да търсиш за нова работа в интернет или ще ти дадат информация как да водиш интервю за работа. Те ще те придружават докато намериш нова дейност. По принцип тези консултативни центрове имат и добри контакти с работодатели в региона, които могат да са полезни за теб.  

Можеш да се обърнеш и към Агенцията по заетостта, респ. към службата по заетостта в твоя град. Там има много предложения и информация по темите обучение, висше образование, квалификация и други възможности за работа, а също и за езикови и интеграционни курсове. Като проституиращо лице си плащал/а данъци и затова имаш статут на работничка или работник, което е важно за получаването на помощи. Можеш да докажеш този статут чрез документа за платени данъци на данъчната служба.