V. Изискване за разрешение за сексуална стопанска дейност

 

00:00/00:00
 1. bgr_v_1_frage.mp3

00:00/00:00
 1. bgr_v_1_antwort.mp3

Според § 2 от ЗЗП сексуална стопанска дейност извършват лицата, които:

 • управляват специално място за проституция (публичен дом, клуб, жилище),
 • предоставят превозно средство за проституция (например lovemobil),
 • организират или провеждат мероприятия с проституция (например секс-парти със сексуални услуги),
 • или управляват посредническа агенция за проституция (например агенция за компаньонки).

00:00/00:00
 1. bgr_v_2_frage.mp3

00:00/00:00
 1. bgr_v_2_antwort_0.mp3

Според ЗЗП предприемач(к)ите на сексуални стопански дейности трябва да подадат молба за издаване на разрешение в компетентната служба. За да се издаде разрешение, трябва бъдат изпълнени определени предпоставки, например да бъдат представени концепция за стопанската дейност, свидетелство за съдимост като доказателство за надеждността на предприемач(к)ите или заместниците им, подходящо място и гарантирани изисквания за безопасност.

Получаването на разрешението се заплаща, то се издава за определен период от време. За стопанска дейност с превозни средства за проституция разрешенията се издават със срок на валидност от максимум три години. Срокът на валидност може да се удължи след подаване на молба.

00:00/00:00
 1. bgr_v_3_frage.mp3

00:00/00:00
 1. bgr_v_3_antwort.mp3

Ако работиш на място за упражняване на проституция (например публичен дом, клуб), то ти не упражняваш стопанска дейност и нямаш нужда от разрешение за това.

Ако упражняваш проституция сам/а в определено жилище, също няма нужда да подаваш молба за разрешение.

Но ако някой целенасочено предоставя дадено жилище на едно или повече лица с цел проституиране, то жилището се счита за специално място за проституция. Тоест, ако работиш с една или повече колежки или колеги в дадено жилище, макар и само от време на време, то това жилище по принцип се счита за място за проституция, за което трябва да бъде издадено разрешение. Това означава също, че ти или някой от твоите колежки или колеги трябва да поеме задълженията на предприемач.

00:00/00:00
 1. bgr_v_4_frage.mp3

00:00/00:00
 1. bgr_v_4_antwort.mp3

Който е упражнявал сексуална стопанска дейност преди 1 юли 2017 г. е трябвало да заяви това в компетентната служба до 1 октомври 2017 г. и до 31 декември 2017 г. трябва да подаде молба за получаване на разрешение за продължаване на дейността. Службата трябва да издаде удостоверение за заявлението и молбата. До излизането на решението по молбата за получаване на разрешение продължаването на сексуалната стопанска дейност се счита за разрешено, ако при заявлението и подаването на молбата с всички необходими документи са спазени тези срокове. Ако молбите не са подадени в срок, продължаването на дейността се забранява временно и се допуска отново едва след  положителна окончателна проверка на молбата за разрешение.

За стопански дейности, които са съществували още преди 27 октомври 2016 г., компетентната служба може да допусне определени изключения от минималните изисквания към местата за проституция. За новооткрити дейности след 1 юли 2017 г. предприемач(к)ите трябва предварително да подадат заявление за новата дейност в общинската служба за обществения ред и да подадат молба за получаване на разрешение в окръжната служба за обществения ред.