Wähle deine Sprache:

 • Deutsch
 • Română
 • Български
 • English
 • Español
 • Français
 • Magyar
 • Türkçe

V. Fuhuş için izin yükümlülüğü

ProstSchG yasasının 2. maddesine göre:

 • bir genelev (örneğin genelev, randevu evi, kulüp, ev) işleten,
 • bir fuhuş aracı (örneğin aşk otomobili) sunan,
 • bir fuhuş partisi (örneğin cinsel hizmetli seks partisi) organize eden veya uygulayan,
 •  veya fuhuşa aracılık (örneğin eskort kız acentesi) yapan kişi fuhuş ticareti yapıyor demektir.

ProstSchG yasasına göre bir fuhuş işletmesini işletenler yetkili resmi makamdan izin almak için başvuruda bulunmak zorundadır. İzin için bir işletme konseptinin sunulması, işletmecinin güvenilirliğinin belgesi olarak polisten temiz kâğıdı, uygun bir lokasyon ve güvenlik kurallarının yerine getirilmesi gibi belli koşulların yerine getirilmesi zorunludur.

İznin verilmesi ücrete tabidir ve belli bir süre için verilebilir. Fuhuş araçlarının işletilmesi için izin en çok üç yıl için verilebilir. Bu süre başvuru sonucu uzatılabilir.

Bir fuhuş yuvasında (örneğin genelev, randevu evi, kulüp) çalışıyorsan, bir işletme sahibi olmadığın için bir izne ihtiyacın yok.

Bir evde yalnız fuhuş yapıyorsan bu durumda da izin için başvurmana gerek yoktur.

Ama biri evini bilerek ve isteyerek bir veya daha fazla kişiye fuhuş yapmaları için açarsa ve buradan ticari bir yarar sağlarsa bu bir fuhuş ticareti anlamına gelir ve dolayısı ile izne tabidir. 

Şüpheli bir durumda bu soruya bölgendeki yetkili resmi makamla açıklık getir.

Eşit haklara sahip kiracılar iseniz, bu durumda da izin alma yükümlülüğünüz yoktur.

01 Temmuz 2017 tarihinden önce fuhuş ticareti yapmaya başlamış olanlar bunun 01 Ekim 2017 tarihine kadar yetkili makama bildirmek ve 31. Ekim 2017 tarihin kadar da ticarete devam etmek için izin almak amacıyla başvurmak zorundaydı. Bildirim ve başvuru hakkında resmi makam bir belge vermek zorundadır.

Bir iznin verilmesi için verilen dilekçenin karara bağlanmasına kadar fuhuş ticaretinin sürdürülmesine, bildirim ve başvuru gerekli tüm belgelerle ve bu süreler içinde yapılmışsa izin verilmiş sayılır.

Başvurular zamanında yapılmazsa faaliyetin sürdürülmesi geçici olarak yasaklanır ve faaliyetin devamına ancak izin başvurusunun incelenmesinin olumlu sonuçlanmasından sonra izin verilir.

27.10.2016 tarihinden önce mevcut olan işletmeler için resmi makam fuhuş mekânları için asgari beklentilerden belli istisnalara izin verebilir. 01 Temmuz 2017 tarihinden sonraki yeni açılışlar için işletmeciler bu yeni ticari işletme için belediyeye bildirimde bulunmak ve yetkili bölge asayiş dairesine bir iznin verilmesi için başvurmak zorundadır.

exit