Проекти за професионална преориентация

Проектите са насочени към жени* от сферата на сексуалните услуги, които искат да се преориентират професионално. Заинтересованите страни се подпомагат да развиват самостоятелно собствените си ресурси и пространства за действие. Целта е да се развият кариерни перспективи и да се подходи към тях с конкретни стъпки.
Проектите са част от директивата за финансиране по програмата REACT и се финансират със средства от ЕСФ на провинция Баден-Вюртемберг.