Mesleki yeni yönelim projeleri

Bu projeler, seks işçiliği yapan ama yeni bir meslek arayışında olan kadınlara ve kendini kadın olarak tanımlayan kişilere yöneliktir. İlgi duyan kadınlar, kendi ilgi ve yeteneklerini, harekete geçme olanaklarını kendilerinin belirlemesinde ve geliştirmesinde desteklenmektedir. Amaç, mesleki perspektifler geliştirmek ve bunlara somut adımlarla yaklaşmaktır.
Projeler REACT finansman programının bir parçasıdır ve Baden-Württemberg eyaletinin ESF fonuyla finanse edilmektedir.