Wähle deine Sprache:

  • Deutsch
  • Română
  • Български
  • English
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • Türkçe
Проституция

Karlsruhe

Luise - Beratungsstelle für Prostituierte
Kaiserstraße 172
76133 Karlsruhe

Facebook:

Webseite: www.dw-karlsruhe.de

Beratungsseite:

Понеделник - петък:      09:00 - 17:00

допълнително Достъпност на телефона:          0159 04068510    Понеделник, вторник, сряда 

                                                                                   0152 24439346    вторник, сряда, петък

                                                                                   0159 04091853   Понеделник, вторник, четвъртък

 

гарантирана достъпност на телефона

Дати по назначение

 

Консултативният център за проституиращи на Диаконичната организация т. н. "Diakonisches Werk" Карлзруе е една отворена и акцептираща консултативна услуга за хора, които предлагат или са предлагали сексуални услуги срещу материално възнаграждение. Както и за хора, които  имат или са имали допир с проституция. 

Ние консултираме и насърчаваме хора с техните различни въпроси , от тях да  извлекат своето собствено решение и да намерят отговор за себе си. 
 Ние се срещаме с хора на място по техен избор. 
Това може де е на работното място, у дома, в кафене или при нас в бюрото. 
При нужда работим заедно с проводачи. 
Освен това свързваме и придружаваме до институции, органи, медицински и други учреждения. 

Услугата е безплатна и анонимна. 
 

Beratungsstelle Mariposa - für Personen in der Prostitution
Zähringerstraße 45
76133 Karlsruhe

Facebook:

Webseite: www.mariposa-ka.de

Beratungsseite:

женско кафене, Zähringerstraße 45:

Понеделник, вторник, четвъртък       10.00 - 13.00 Uhr

Достъпност по телефона:

Понеделник, вторник, четвъртък        09.00 – 17.00 Uhr

сряда, петък                                              09.00 – 14.00 Uhr

Консултативният център Mariposa на сдружението The Justice Project e.V. е предложение за всички лица, които са или са били въвлечени в проституция.
Нашите консултации се основават на приемане, признаване и отвореност към резултатите.

Ние предлагаме:
- Психосоциално консултиране и подкрепа
- Подпомагане и съдействие при посещения в администрацията и бюрократични въпроси
- Консултации по правни, финансови и здравни въпроси
- Медицинско насочване и подкрепа
- Консултиране и подкрепа за професионално преориентиране
- Подпомагане при намиране на жилище

- Отворени дискусии на кафе и сладкиш в центъра за контакт, Zähringerstraße 45: Понеделник, вторник и четвъртък от 10 до 13 ч.
- Оферти като масаж, гардероб за дрехи, упражнения

 

exit