Wähle deine Sprache:

 • Deutsch
 • Română
 • Български
 • English
 • Español
 • Français
 • Magyar
 • Türkçe
Проституция

Heilbronn

Mitternachtsmission Heilbronn - Beratungsstelle für Prostituierte
Diakonisches Werk Heilbronn
Steinstraße 12
74072 Heilbronn

+49 7131 845 31 при извънредни ситуации: денонощно - също и в почивните дни и официалните празници

Facebook:

Webseite: www.diakonie-heilbronn.de

Beratungsseite:

Понеделник - петък     08:45- 17:00

при извънредни ситуации: денонощно - също и в почивните дни и официалните празници

 

Консултативният център за проституиращи "Среднощна Мисия/Mitternachtsmission" Хейлброн подържа контакт с проституционните среди в   Хейлброн и предлага консултация на проституиращите в града и района. 
При спешни случаи този център е денонощно на разположение по телефона. 
Услугата /безплатна и поверителна/: 

 • Социална и житейска  консултация, пасторални грижи, както и кризисни инервенции 
 • Консултация и подкрепа при напускане на проституцията (включително  уреждане
 •  на преходен подслон в жилище при напускане на професията)
 • Търсене на работа и жилище
 • Посредничество и сътрудничество с други специализирани консултативни служби (например
 • бюрото по труда, лекари, здравни каси, адвокати, полицейски институции)
   
exit