Проституция

Heilbronn

Mitternachtsmission Heilbronn - Beratungsstelle für Prostituierte
Diakonisches Werk Heilbronn
Steinstraße 12
74072 Heilbronn
При спешни случаи: денонощно, включително през уикендите и на официалните празници.
+49 7131 845 31
Можем да се свържете с нас на този номер в работно време
+ 49 7131 814 97

Понеделник - петък     08:45- 17:00

при извънредни ситуации: денонощно - също и в почивните дни и официалните празници

Консултативният център за проституиращи към Mitternachtsmission Heilbronn работи активно в средите на проституиращите в Heilbronn, както и в града и областта Heilbronn. При спешни случаи може да се свържете с него по телефона денонощно.
Оферта (безплатна и поверителна):
- Социално и житейско консултиране, духовна грижа и кризисна интервенция.
- Консултиране и подкрепа при излизане от проституцията (включително евентуално настаняване в жилище като преходен период по време на излизането).
- Търсене на работа и жилище
- Насочване към други специализирани агенции и сътрудничество с тях (напр. бюро по труда, лекари, здравна каса, адвокати, полицейски органи)