Принуда, насилие и трафик на хора

Kehl

Freija Kehl– Aktiv gegen Menschenhandel
Diakonisches Werk im evangelischen Kirchenbezirk Ortenau
Marktstr. 3
77694 Kehl

Понеделник - петъ               09:00 - 12:00

Понеделник  - четвъртък    14:00 - 17:00

 

Телефонният достъп е гарантиран чрез сервизен телефон

Дати по назначение


FreiJa е един консултанивен център за жени, които са жертва на трафик на хора, но и за жени,  
които са изпитали насилие в сферата на проституция. 


Нашата консултация пази поверителност и е безплатна. Нищо не се случва против вашата воля. 

Ние сме неправителствена организация и сме на страната на жертвите на трафик на хора. Ние консултираме както пострадали, така и техните близки и специалисти. 

Нашитите услуги: 

  • Информация за вашите права като жертва
  • Психосоциална консултация и кризисна интервенция
  • Помощ, при търсене на сигурен подслон
  • Подпомагане при кандидатстване за парични помощи 
  • Помощ при уточняване на въпроси свързани със статуса за пребиваване в страната
  • Придружаване при наказателно производство
  • Посредничество към правна консултация и лекарска спешна помощ
  • Помощ при установяване на контакт с различни инстанции
  • Подпомагане при завръщане в родната страна
  • Посредничество  към помощни организации в родната страна