Wähle deine Sprache:

  • Deutsch
  • Română
  • Български
  • English
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • Türkçe

Tübingen

Важно: Ако за първи път се регистрираш, трябва първо да направиш задължителната здравна консултация. 
При първата регистрация трябва здравната служба и службата за регистрация да са в един и същи град или област. 

Ще ти бъде помогнато намясто, за да можеш да се оправиш. 

Anmeldestelle

Landratsamt Tübingen
Abteilung Ordnung
Wilhelm-Keil-Str. 50 7
2072 Tübingen

Понеделник - четвъртък  08:00 - 11:30  и  13:00 - 15:00 

Консултациите се провеждат в петък

Ти можеш по телефона или чрез Е-Майл да си уговориш един час

Gesundheitliche Beratung

Landratsamt Tübingen
Gesundheitsamt
Wilhelm-Keil-Str. 50
72072 Tübingen

Понеделник - четвъртък  08:00 - 11:30  и  13:00 - 15:00 

Консултациите се провеждат в петък

Ти можеш по телефона или чрез Е-Майл да си уговориш един час

exit