Wähle deine Sprache:

  • Deutsch
  • Română
  • Български
  • English
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • Türkçe

Stuttgart

Важно: Ако за първи път се регистрираш, трябва първо да направиш задължителната здравна консултация. 
При първата регистрация трябва здравната служба и службата за регистрация да са в един и същи град или област. 

Ще ти бъде помогнато намясто, за да можеш да се оправиш. 

Anmeldestelle

Gesundheitsamt
Schloßstraße 91
70176 Stuttgart
1-ви етаж, стая 176

Понеделник, вторник, четвъртък      10:00 - 12:00

Ти можеш по телефона или лично на място да си уговориш един чаc

Gesundheitliche Beratung

Gesundheitsamt Stuttgart
Schloßstraße 91
70176 Stuttgart
1-ви етаж, стая 176

Понеделник, вторник, четвъртък      10:00 - 12:00

Ти можеш по телефона или лично на място да си уговориш един чаc

exit