Wähle deine Sprache:

  • Deutsch
  • Română
  • Български
  • English
  • Español
  • Français
  • Magyar

Stuttgart

Важно: Ако за първи път се регистрираш, трябва първо да направиш задължителната здравна консултация. 
При първата регистрация трябва здравната служба и службата за регистрация да са в един и същи град или област. 

Ще ти бъде помогнато намясто, за да можеш да се оправиш. 

Anmeldestelle

Gesundheitsamt
Schloßstraße 91
70176 Stuttgart

вторник  13:00 - 15:30 

сряда, четвъртък   9:00 - 11:30 

Ти можеш по телефона или чрез Е-Майл да си уговориш един час

Gesundheitliche Beratung

Gesundheitsamt Stuttgart
Schloßstraße 91
70176 Stuttgart

вторник  13:00 - 15:30 

сряда, четвъртък   9:00 - 11:30 

Ти можеш по телефона или чрез Е-Майл да си уговориш един час

exit