Wähle deine Sprache:

  • Deutsch
  • Română
  • Български
  • English
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • Türkçe

Schwäbisch Hall

Важно: Ако за първи път се регистрираш, трябва първо да направиш задължителната здравна консултация. 
При първата регистрация трябва здравната служба и службата за регистрация да са в един и същи град или област. 

Ще ти бъде помогнато намясто, за да можеш да се оправиш. 
 

La fața locului vei primi de asemenea ajutor, ca să te poți descurca. 

Gesundheitliche Beratung

Landratsamt Schwäbisch Hall
Gesundheitsamt
Karl-Kurz-Straße 44
74523 Schwäbisch Hall

Понеделник -  петък    08:00 - 12:00 
Понеделник -  сряда    13:00 - 15:30
четвъртък    13:00 - 17:00

,

Ти можеш по телефона или чрез Е-Майл да си уговориш един час

Anmeldestelle

Landratsamt Schwäbisch Hall
Ordnungs- u. Straßenverkehrsamt, Fachbereich Ordnung
Karl-Kurz-Straße 44
74523 Schwäbisch Hall

Понеделник -  петък    08:00  - 12:00 
Понеделник  -  сряда   13:00  - 15:30 
четвъртък     13:00   -  17:00 

                                       

Ти можеш по телефона или чрез Е-Майл да си уговориш един час

exit