Wähle deine Sprache:

  • Deutsch
  • Română
  • Български
  • English
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • Türkçe

Reutlingen

Важно: Ако за първи път се регистрираш, трябва първо да направиш задължителната здравна консултация. 
При първата регистрация трябва здравната служба и службата за регистрация да са в един и същи град или област. 

Ще ти бъде помогнато намясто, за да можеш да се оправиш. 

Gesundheitliche Beratung

Landratsamt Reutlingen
Gesundheitsamt
Aulberstr. 27
72764 Reutlingen
1. Stock, Zimmer 101

Понеделник, вторник, четвъртък  08:00 -11:30
четвъртък  14:00 - 17:30 
петък  08:00  - 12:45 

Ти можеш по телефона да си уговориш един час

Anmeldestelle

Landratsamt Reutlingen
Amt für Recht, Ordnung und Verkehr
Aulberstr. 27
72764 Reutlingen
1. Stock, Zimmer 101

Понеделник, вторник, четвъртък  08:00 -11:30
четвъртък 14:00 - 17:30 
петък 08:00  - 12:45 

Ти можеш по телефона или чрез Е-Майл да си уговориш един час

exit