Wähle deine Sprache:

  • Deutsch
  • Română
  • Български
  • English
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • Türkçe

Reutlingen

Важно: Ако за първи път се регистрираш, трябва първо да направиш задължителната здравна консултация. 
При първата регистрация трябва здравната служба и службата за регистрация да са в един и същи град или област. 

Ще ти бъде помогнато намясто, за да можеш да се оправиш. 

Gesundheitliche Beratung

Landratsamt Reutlingen
Amt für Recht, Ordnung und Verkehr
Aulberstr. 27
72764 Reutlingen
1 -ви етаж, стая 101

Понеделник, вторник, четвъртък  08:00 -11:30
четвъртък  14:00 - 17:30 
петък  08:00  - 12:45 

Ти можеш по телефона да си уговориш един час

Anmeldestelle

Landratsamt Reutlingen
Amt für Recht, Ordnung und Verkehr
Aulberstr. 27
72764 Reutlingen
1. Stock, Zimmer 101

Понеделник, вторник, четвъртък  08:00 -11:30
четвъртък 14:00 - 17:30 
петък 08:00  - 12:45 

Ти можеш по телефона или чрез Е-Майл да си уговориш един час

exit