Wähle deine Sprache:

  • Deutsch
  • Română
  • Български
  • English
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • Türkçe

Rems-Murr-Kreis / Waiblingen

Важно: Ако за първи път се регистрираш, трябва първо да направиш задължителната здравна консултация. 
При първата регистрация трябва здравната служба и службата за регистрация да са в един и същи град или област. 

Ще ти бъде помогнато намясто, за да можеш да се оправиш. 
 

Anmeldestelle

Landratsamt Rems-Murr-Kreis
Gewerbeamt
Alter Postplatz 10
71332 Waiblingen
Zimmer 168

назначения

Понеделник  -  петък  08:30 - 12:00

четвъртък 13:30 - 18:00

Консултации и регистрации

вторник   08:30 -  16:00 

Ти можеш по телефона или чрез Е-Майл да си уговориш един час

Gesundheitliche Beratung

Landratsamt Rems-Murr-Kreis
Gesundheitsamt
Bahnhofstraße 1
71332 Waiblingen
Zimmer 18

назначения

Понеделник, , сряда, четвъртък, петък   08:30 - 12:00 

четвъртък  13:30 - 18:00 

начален Консултации и регистрации

вторник   08:30  - 16:00

последващ Консултации

четвъртък   08:30 - 12:00 

 

 

Ти можеш по телефона да си уговориш един час

exit