Wähle deine Sprache:

  • Deutsch
  • Română
  • Български
  • English
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • Türkçe

Ravensburg

Важно: Ако за първи път се регистрираш, трябва първо да направиш задължителната здравна консултация. 
При първата регистрация трябва здравната служба и службата за регистрация да са в един и същи град или област. 

Ще ти бъде помогнато намясто, за да можеш да се оправиш. 
 

Gesundheitliche Beratung

Landratsamt Ravensburg
Gesundheitsamt Ravensburg
Gartenstraße 107
88212 Ravensburg

Понеделник - петък        08:00 – 12:00 
Понеделник - сряда        13:30 – 15:30 
четвъртък                         13:30 – 17:30 

Ти можеш по телефона или лично на място да си уговориш един чаc 

Anmeldestelle

Landratsamt Ravensburg
Rechts- und Ordnungsamt
Kreishaus I, Friedenstraße 6
88212 Ravensburg
Raum A 120

+49 751 85 5123 контакт за информативен и консултативен разговор

+49 751 85 5124 контакт за удостоверение за регистрация

Тук получавате назначения за информативен и консултативен разговор

Понеделник  - петък             08:00 – 12:00

 

Тук получавате назначения за удостоверение за регистрация:

Понеделник – петък              08:00 – 12:00
Понеделник – сряда              13:30 – 15:30
четвъртък                                13:30 – 17:30     

Ти можеш по телефона или чрез Е-Майл да си уговориш един час

exit