Wähle deine Sprache:

  • Deutsch
  • Română
  • Български
  • English
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • Türkçe

Rastatt

Важно: Ако за първи път се регистрираш, трябва първо да направиш задължителната здравна консултация. 
При първата регистрация трябва здравната служба и службата за регистрация да са в един и същи град или област. 

Ще ти бъде помогнато намясто, за да можеш да се оправиш. 

Gesundheitliche Beratung

Landratsamt Rastatt
Gesundheitsamt
Am Schlossplatz 5
76437 Rastatt

Понеделник  -  четвъртък    8:00-12:00 / 14:00-15:00  

петък  8:00-12:00 

Ти можеш по телефона, чрез Е-Майл или лично на място да си уговориш един час. 

Anmeldestelle

Landratsamt Rastatt
Amt für Öffentliche Ordnung und Bevölkerungsschutz
Am Schlossplatz 5
76437 Rastatt

Понеделник - петък       09:00 – 14:00 
 

Ти можеш по телефона, чрез Е-Майл или лично на място да си уговориш един час

exit