Wähle deine Sprache:

  • Deutsch
  • Română
  • Български
  • English
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • Türkçe

Pforzheim / Enzkreis

Важно: Ако за първи път се регистрираш, трябва първо да направиш задължителната здравна консултация. 
При първата регистрация трябва здравната служба и службата за регистрация да са в един и същи град или област. 

Ще ти бъде помогнато намясто, за да можеш да се оправиш. 

Gesundheitliche Beratung

Gesundheitsamt Pforzheim
Bahnhofstr. 28
75172 Pforzheim
5.ри етаж, моля позвънете на звънеца!

Ти можеш по телефона или чрез Е-Майл да си уговориш един час

Anmeldestelle

Amt für öffentliche Ordnung - Stadt Pforzheim
Abteilung Gewerbe
Östliche Karl-Friedrichstraße 37a
75175 Pforzheim
1. Stock, Zimmer 108

Понеделник / Cряда   08:00 - 13:00  и 14:00 -16:00 

Ти можеш по телефона или чрез Е-Майл да си уговориш един час

exit