Wähle deine Sprache:

  • Deutsch
  • Română
  • Български
  • English
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • Türkçe

Ortenaukreis / Offenburg

Важно: Ако за първи път се регистрираш, трябва първо да направиш задължителната здравна консултация. 
При първата регистрация трябва здравната служба и службата за регистрация да са в един и същи град или област. 

Ще ти бъде помогнато намясто, за да можеш да се оправиш. 
 

Anmeldestelle

Landratsamt Ortenaukreis
Ordnungsamt - Sachgebiet Heimaufsicht und Gewerbe
Okenstraße 29
77652 Offenburg

Понеделник -  петък       8:30 - 12:00 

Понеделник - четвъртък  14:00 - 16:00

Ти можеш по телефона или чрез Е-Майл да си уговориш един час

Gesundheitliche Beratung

Landratsamt Ortenaukreis 
Gesundheitsamt
Badstraße 20
77652 Offenburg

Понеделник - петък  08:30 - 12:00 
четвъртък   13:00 - 18:00 

Ти можеш по телефона или чрез Е-Майл да си уговориш един час

exit