Wähle deine Sprache:

  • Deutsch
  • Română
  • Български
  • English
  • Español
  • Français
  • Magyar

Mannheim

Важно: Ако за първи път се регистрираш, трябва първо да направиш задължителната здравна консултация. 
При първата регистрация трябва здравната служба и службата за регистрация да са в един и същи град или област. 

Ще ти бъде помогнато намясто, за да можеш да се оправиш. 
 

Anmeldestelle

Fachbereich Sicherheit und Ordnung
Karl-Ludwig-Str. 28-30
68165 Mannheim

Понеделник, вторник, сряда, петък           08:00 – 12:00 

Понеделник, четвъртък                               14:00 – 17:00 

Тук получавате и двете назначения:за регистрация  и службите за задължителна здравна консултация 

Моля те ела в предложеното свободно работно време, за да си уговориш един час

Gesundheitliche Beratung

Fachbereich Gesundheit
R 1, 12
68161 Mannheim
exit