Mannheim

Важно: Ако за първи път се регистрираш, трябва първо да направиш задължителната здравна консултация. 
При първата регистрация трябва здравната служба и службата за регистрация да са в един и същи град или област. 

Ще ти бъде помогнато намясто, за да можеш да се оправиш.

Anmeldestelle

Fachbereich Sicherheit und Ordnung
Karl-Ludwig-Str. 28-30
68165 Mannheim

Понеделник, вторник, сряда, петък           08:00 – 12:00 

Понеделник, четвъртък                               14:00 – 17:00

Моля те ела в предложеното свободно работно време, за да си уговориш един час

Gesundheitliche Beratung

Jugendamt und Gesundheitsamt
R 1, 12
68161 Mannheim
1. OG

Понеделник -  петък    08:00 - 12:00
четвъртък                      14:00 - 17:00

Ти можеш по телефона или лично на място да си уговориш един час