Wähle deine Sprache:

  • Deutsch
  • Română
  • Български
  • English
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • Türkçe

Karlsruhe Stadt

Важно: Ако за първи път се регистрираш, трябва първо да направиш задължителната здравна консултация. 
При първата регистрация трябва здравната служба и службата за регистрация да са в един и същи град или област. 

Ще ти бъде помогнато намясто, за да можеш да се оправиш. 
 

Gesundheitliche Beratung

Landratsamt Karlsruhe
Gesundheitsamt
Wolfartsweierer Str. 5b
76131 Karlsruhe

+49 721 936 993 66 определяне на среща

+49 721 936 827 20 за допълнителни въпроси

Понеделник - петък 9:00 -12:00 

вторник,  четвъртък  14 :00 -16:00 

Ти можеш по телефона да си уговориш един час

Anmeldestelle

Ordnungs-und Bürgeramt Karlsruhe
Helmholtzstr. 9 - EG
76133 Karlsruhe 

115 Behördenrufnummer

 

Ти можеш по телефона или чрез Е-Майл да си уговориш един час

exit