Wähle deine Sprache:

  • Deutsch
  • Română
  • Български
  • English
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • Türkçe

Karlsruhe Stadt

Важно: Ако за първи път се регистрираш, трябва първо да направиш задължителната здравна консултация. 
При първата регистрация трябва здравната служба и службата за регистрация да са в един и същи град или област. 

Ще ти бъде помогнато намясто, за да можеш да се оправиш. 
 

Gesundheitliche Beratung

Landratsamt Karlsruhe
Gesundheitsamt
Beiertheimer Allee 2
76137 Karlsruhe
2. Stock Langbau / Zimmer L0241

Понеделник - петък 9:00 -12:00 

вторник,  четвъртък  14 :00 -16:00 

Ти можеш по телефона да си уговориш един час

Anmeldestelle

Ordnungs-und Bürgeramt Karlsruhe  
Kaiserallee 8
76133 Karlsruhe 
Zimmer 208

115 Behördenrufnummer

 

Ти можеш по телефона или чрез Е-Майл да си уговориш един час

exit