Karlsruhe LK / Bruchsal / Ettlingen

Важно: Ако за първи път се регистрираш, трябва първо да направиш задължителната здравна консултация. 
При първата регистрация трябва здравната служба и службата за регистрация да са в един и същи град или област. 

Ще ти бъде помогнато намясто, за да можеш да се оправиш.

Anmeldestelle

Landratsamt Karlsruhe
Amt für Ordnung und Recht
Kriegsstraße 100
76133 Karlsruhe

Понеделник - четвъртък  08:00 -15:00 

петък  08:00 - 12:00 

Ти можеш по телефона или чрез Е-Майл да си уговориш един час

Gesundheitliche Beratung

Landratsamt Karlsruhe
Gesundheitsamt
Wolfartsweierer Str. 5b
76131 Karlsruhe
Направете среща
+49 721 936 993 66
за допълнителни въпроси
+49 721 936 827 20 и +49 171 5632 516 (също и в Whatsapp)

Понеделник - петък   09:00 - 12:00 

вторник, четвъртък   14:00 -16:00

Ти можеш по телефона да си уговориш един час