Wähle deine Sprache:

  • Deutsch
  • Română
  • Български
  • English
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • Türkçe

Karlsruhe LK / Bruchsal / Ettlingen

Важно: Ако за първи път се регистрираш, трябва първо да направиш задължителната здравна консултация. 
При първата регистрация трябва здравната служба и службата за регистрация да са в един и същи град или област. 

Ще ти бъде помогнато намясто, за да можеш да се оправиш. 

Anmeldestelle

Landratsamt Karlsruhe
Amt für Straßenverkehr, Ordnung und Recht
Beiertheimer Allee 2
76137 Karlsruhe

Понеделник - четвъртък  08:00 -15:00 

петък  08:00 - 12:00 

 

 

 

Ти можеш по телефона или чрез Е-Майл да си уговориш един час

Gesundheitliche Beratung

Landratsamt Karlsruhe
Gesundheitsamt
Wolfartsweierer Str. 5b
76131 Karlsruhe 

+49 721 936 993 66 Назначаване

+49 721 936 827 20 за допълнителни въпроси

Понеделник - петък   09:00 - 12:00 

вторник, четвъртък   14:00 -16:00 

Ти можеш по телефона да си уговориш един час

exit