Heilbronn

Важно: Ако за първи път се регистрираш, трябва първо да направиш задължителната здравна консултация. 
При първата регистрация трябва здравната служба и службата за регистрация да са в един и същи град или област. 

Ще ти бъде помогнато намясто, за да можеш да се оправиш. 

Gesundheitliche Beratung

Städtisches Gesundheitsamt Heilbronn
Bahnhofstraße 2
74072 Heilbronn

Понеделник - сряда 8.30 - 12   /  14:00 - 16:00 

четвъртък  8.30 - 12:00  / 14:00 - 18:00 

петък   8.30 - 12.30 

Ти можеш по телефона, чрез Е-Майл или лично на място да си уговориш един час

Anmeldestelle

Ordnungsamt Stadt Heilbronn
Weststr. 53
74072 Heilbronn

Понеделник, вторник, сряда, петък    08:30 – 12:00 

Понеделник   14:00 - 16:00 

четвъртък      14:00 - 18:00  

Ти можеш по телефона или лично на място да си уговориш един чаc