Wähle deine Sprache:

  • Deutsch
  • Română
  • Български
  • English
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • Türkçe

Heidenheim

Важно: Ако за първи път се регистрираш, трябва първо да направиш задължителната здравна консултация. 
При първата регистрация трябва здравната служба и службата за регистрация да са в един и същи град или област. 

Ще ти бъде помогнато намясто, за да можеш да се оправиш. 
 

Anmeldestelle

Landratsamt Heidenheim
Felsenstraße 36
89518 Heidenheim

 

Понеделник - петък   08:00 - 11:30 

Понеделник  14:00 - 16:00 

четвъртък    14:00 - 17:30 

Ти можеш по телефона или чрез Е-Майл да си уговориш един час

Gesundheitliche Beratung

Landratsamt Heidenheim
Gesundheitsamt
Felsenstr. 36
89518 Heidenheim

Понеделник - петък   08:00 - 11:30 

Понеделник  14:00 - 16:00 

четвъртък    14:00 - 17:30 

Ти можеш по телефона, чрез Е-Майл или лично на място да си уговориш един час

exit