Wähle deine Sprache:

  • Deutsch
  • Română
  • Български
  • English
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • Türkçe

Göppingen

Важно: Ако за първи път се регистрираш, трябва първо да направиш задължителната здравна консултация. 
При първата регистрация трябва здравната служба и службата за регистрация да са в един и същи град или област. 

Ще ти бъде помогнато намясто, за да можеш да се оправиш. 
 

Gesundheitliche Beratung

Landratsamt Göppingen
Gesundheitsamt
Wilhelm-Busch-Weg 1
73033 Göppingen

Понеделник 08.00 - 15.30 

вторник &  четвъртък 07.30 - 12.00  / 13.30 - 15.30

сряда  & петък  07.30 - 12.00 

 

 

Ти можеш по телефона или лично на място да си уговориш един чаc

Anmeldestelle

Landratsamt Göppingen
Rechts- und Ordnungsamt, Abteilung Ordnung und besonderes Polizeirecht
Lorcher Str. 6
73033 Göppingen

Понеделник    08.00 – 15.30
вторник -  петък  7.30 – 12.00 
вторник  13:30 - 15:30  
четвъртък   13.30 – 17.30

Ти можеш по телефона или лично на място да си уговориш един чаc 
 

exit
регистрацията Göppingen за проституиращи | BleibSafe.info

Error

The website encountered an unexpected error. Please try again later.