Böblingen

Важно: Ако за първи път се регистрираш, трябва първо да направиш задължителната здравна консултация. 
При първата регистрация трябва здравната служба и службата за регистрация да са в един и същи град или област. 

Ще ти бъде помогнато намясто, за да можеш да се оправиш.

Gesundheitliche Beratung

Landratsamt Böblingen
Gesundheitsamt
Dornierstraße 3
71034 Böblingen
Стая 3.31

Понеделник - Петък         08:30 - 12:00

Понеделник - Четвъртък  13:30 - 16:00

Тук ще намериш също Подкрепа

Ти можеш по телефона, чрез Е-Майл или лично на място да си уговориш един час

Anmeldestelle

Landratsamt Böblingen
Gesundheitsamt
Dornierstraße 3
71034 Böblingen
Стая 3.21

Понеделник -  петък     08:00 - 12:00

Ти можеш по телефона или чрез Е-Майл да си уговориш един час