Wähle deine Sprache:

  • Deutsch
  • Română
  • Български
  • English
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • Türkçe

Alb-Donau-Kreis / Ulm

Важно: Ако за първи път се регистрираш, трябва първо да направиш задължителната здравна консултация. 
При първата регистрация трябва здравната служба и службата за регистрация да са в един и същи град или област. 

Ще ти бъде помогнато намясто, за да можеш да се оправиш. 

Gesundheitliche Beratung / здравна консултация

Landratsamt Alb-Donau-Kreis
Fachdienst Gesundheit
Schillerstr. 30
89077 Ulm

Понеделник- сряда      08:00  - 16:00 

четвъртък                      08:00  - 17:30 

петък                              08:00  - 11:30  

Anmeldestelle / службите за регистрация

Stadt Ulm - Bürgerdienste
Sicherheit, Ordnung und Gewerbe
Olgastraße 66
89073 Ulm
2-ри етаж, стая 210

Понеделник - петък        08.00 - 12.30

Понеделник                     14.00 - 16.00

четвъртъ                          14.00 - 18.00

Регистрацията е възможна само след предварителна уговорка по телефона или по имейл.

exit