Принуда, насилие и трафик на хора

Stuttgart

Fraueninformationszentrum FIZ - Stuttgart
Fachstelle Frauenhandel und Frauenmigration
Moserstr. 10
70182 Stuttgart

Немски, английски, френски, румънски, испански:

Понеделник - петък    9:00 - 16:00 

Thai:

вторник,четвърт   8:30 - 12:30  

руски:

Понеделник - петък    9:00 - 14:00

 

Други езици с преводачи

FIZ  е център за информация на жени в Щутгарт, който помага на жени от целият свят, изпитали насилие, експлоатация или са жертва на трафик на хора. 

Вие ви изслушваме, консултираме, придружаваме, даваме правна информация. Ние помагаме както при работа с полицията, институции и при изказване в съда, така и при организиране на мерки за сигурност и сигурен подслон.