Wähle deine Sprache:

 • Deutsch
 • Română
 • Български
 • English
 • Español
 • Français
 • Magyar
 • Türkçe

Последни новини за коронавируса

 

Забрана за упражняване на проституция

Мерки

 • На 17.03.2020 г. провинциалното министерство на Баден-Вюртемберг издаде наредба, която влезе в сила незабавно.

 • Чл. 4, параграф 1 гласи, че в момента е забранено отварянето на места за проституиране, публични домове или подобни институции.

 • Забраната обхваща всички форми на проституиране, както и всички места и сфери на дейност.

 • Тази наредба е в сила до второ нареждане.

 • Не са забранени телефонният секс, както и секс камерите.

 • Моля, попитайте в специализиран съвет за сексуални работници относно допълнителни изключения.

 • Тук можете да прочетете разпоредбата в оригинал

 

Обосновка за мерките

 • Това представляват „мерки за защита от инфекция срещу разпространението на вируса SARS-Cov-2“. Целта на тази мярка е да се ограничи честотата на личните контакти с други хора. Рискът от инфекция намалява, когато по-малък брой хора се намират във физическа близост.
 • Правно основание за тези мерки представлява чл. 28, параграф 1, изречения 1 и 2 от Закона за защита от заразяване.

 

Неспазване на мярката: Административно нарушение

 • Нарушавате мярката, ако:
       А) в качеството си на оператор или операторка отворите място за проституиране;
       В) работите като проституираща жена или проституиращ мъж.

 • Неспазването на мерките представлява административно нарушение съгл. чл. 9, параграф 6 от CoronaVO.

 • При нарушение глобите са между 500 EUR (за упражняване на проституция) и 5000 EUR (за отваряне на публичен дом), а при повторно нарушение – до 25 000 EUR.

 • Тук ще откриете разпоредбата със санкциите в оригинал.

 

 

Основна социална защита във връзка с коронавируса

 

Поради пандемията от коронавирус има възможност да се подаде и молба за основна социална защита поради коронавирус. Това е съпоставимо с парично обезщетение за безработица II. Молбата е значително опростена и се попълва бързо. Няма да имате проблеми при подаването.

Тук можете да откриете допълнителна информация.

Потърсете повече информация в бюрото по труда или се свържете с център за професионална консултация в сферата на сексуалните работници, те ще ви окажат съдействие:

exit