Wähle deine Sprache:

 • Deutsch
 • Română
 • Български
 • English
 • Español
 • Français
 • Magyar
 • Türkçe
Принуда, насилие и трафик на хора

Kehl

Freija Kehl– Aktiv gegen Menschenhandel
Diakonisches Werk im evangelischen Kirchenbezirk Ortenau
Marktstr. 3
77694 Kehl

Facebook:

Webseite: www.diakonie-ortenau.de/freija

Beratungsseite:

Понеделник - петъ               09:00 - 12:00

Понеделник  - четвъртък    14:00 - 17:00

 

Телефонният достъп е гарантиран чрез сервизен телефон

Дати по назначение

FreiJa е един консултанивен център за жени, които са жертва на трафик на хора, но и за жени,  
които са изпитали насилие в сферата на проституция. 

Нашата консултация пази поверителност и е безплатна. Нищо не се случва против вашата воля. 

Ние сме неправителствена организация и сме на страната на жертвите на трафик на хора. Ние консултираме както пострадали, така и техните близки и специалисти. 

Нашитите услуги: 

 • Информация за вашите права като жертва
 • Психосоциална консултация и кризисна интервенция
 • Помощ, при търсене на сигурен подслон
 • Подпомагане при кандидатстване за парични помощи 
 • Помощ при уточняване на въпроси свързани със статуса за пребиваване в страната
 • Придружаване при наказателно производство
 • Посредничество към правна консултация и лекарска спешна помощ
 • Помощ при установяване на контакт с различни инстанции
 • Подпомагане при завръщане в родната страна
 • Посредничество  към помощни организации в родната страна
   
exit