Wähle deine Sprache:

  • Deutsch
  • Română
  • Български
  • English
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • Türkçe
Принуда, насилие и трафик на хора

HILFETELEFON - Насилие срещу жени

Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen
Unterstützung für Frauen

08000 116 016 24 часа - денонощно

Facebook: https://bleibsafe.info/bg/hilfetelefon

Webseite: www.hilfetelefon.de

Beratungsseite:

24 часа - денонощно 

365 дни в годината, денонощно и безплатно е на разположение: помощният телефон "Насилие срещу жени" Този предлага на пострадалите първоначално възможността, по всяко време анонимно, компетентно, сигурно и без бариери да се консултират. Квалифицираните консултантки стоят поверително на страната на търсещите помощ и ги препращат при нужда към подпомагащи служби на място, като например  консултативен център за жени или убежище за жени, намиращо се в близост. 
Липсата на бариери и предлагането на услугите на различни езици осигурява достъп за жени с физически увреждания или минимални познания по немски език. Помощният телефон за въпроси и информации е на разположение също  за близки и приятели, както и професионални лица. 
Чрез сайта е възможно да се извърши също онлайн-консултация. Онлайн-консултацията може да се предложи само на немски език. 
Номера на помощният телефон е 08000 116 016  и може да бъде набран само на територията на Германия. 

exit