Wähle deine Sprache:

  • Deutsch
  • Română
  • Български
  • English
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • Türkçe

Обща информация относно специализираната консултация


Във всички по-големи градове има  консултативни центрове, към които можеш да се обърнеш по всяко време по имейл или по телефона. 
Можеш и лично да си уговориш час и напр. да получиш безплатна и по желание анонимна консултация по темите здраве, право, насилие или спиране на дейността. 
В консултативните центрове работят социални служителки и служители, които могат да ти помогнат по всички въпроси.
 

exit