Wähle deine Sprache:

  • Deutsch
  • Română
  • Български
  • English
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • Türkçe

IV. Задължение за използване на презерватив и забрана за реклама

При полови контакти (орални, вагинални, анални) винаги трябва да се използват презервативи. Клиенти, които не използват презерватив, могат да бъдат санкционирани с парични глоби.

В местата за проституция предприемач(к)ите трябва да се погрижат задължението за използване на презерватив да бъде указано на добре видимо място.

Рекламирането на проституцията е забранено, ако тя застрашава деца или младежи. Ново е, че не се разрешава рекламирането на полови контакти без презерватив или на секс с бременни жени.

Неспазването на забраната за реклама е административно нарушение. За него могат да бъдат определени парични санкции до десет хиляди евро.

exit