Wähle deine Sprache:

 • Deutsch
 • Română
 • Български
 • English
 • Español
 • Français
 • Magyar
 • Türkçe

III. Здравна консултация на проституиращите лица съгласно ЗЗП

Съгласно §10 от закона трябва да получиш здравна консултация. Тя трябва да се проведе преди регистрацията на дейността като проституиращо лице. В Баден-Вюртемберг здравната консултация по принцип се провежда в местните здравни служби или при учреждения, които са упълномощени от здравните служби. 

По време на здравната консултация ти ще бъдеш информиран/а по теми, които са важни за твоето здраве, например предпазване от полово преносими болести, бременност и предпазване от бременност или рисковете от приемането на наркотици. Ти също можеш да задаваш въпроси или да говориш по теми, които са важни за теб.

След консултацията ще получиш удостоверение. То ти е нужно за регистрацията. 

При първата ти регистрация то не трябва да е по-старо от три месеца.

(Querverlinkung: Повече по темата Регистрация ще намериш в ЧЗВ II). 

В Баден-Вюртемберг здравната консултация е безплатна за теб.

 • собствено и фамилно име или псевдоним (Повече за понятието "псевдоним" ще намериш в ЧЗВ III.3)
 • дата на раждане
 • издаваща служба
 • дата на консултацията

Както при регистрацията, така и при здравната консултация, можеш да използваш псевдоним (работно име или име, под което си известен/известна). При регистрацията трябва да представиш документ за самоличност и ще получиш удостоверение за регистрация въз основа на този документ. Ще получиш обаче и друго удостоверение, в което ще бъде вписано друго име, което можеш свободно да си избереш. Този документ ще бъде валиден с твоя псевдоним и с твоята снимка. В него няма да бъдат посочени истинското ти име и мястото ти на раждане.

Да. По време на работа ти трябва да носиш със себе си и удостоверението от здравната консултация, освен удостоверението за регистрация.

Проверки могат да извършват само предприемач(к)и, компетентни държавни служител(к)и и полицията.

Не си длъжен/длъжна да показваш удостоверението на клиенти, колеги или например на службата по заетостта.

Ако си на 21 или повече години, удостоверението за здравната консултация важи само за една година.  

Ако си на по-малко от 21 години, трябва отново да отидеш на здравна консултация още шест месеца след първата здравна консултация.

Не. Ще получиш само консултация - например за сексуалното здраве, за бременността и предпазването от бременност, за рисковете от приемането на наркотици.

В здравните служби обаче се предлагат и доброволни анонимни медицински прегледи, като напр. изследване за СПИН. Можеш да попиташ за тях, ако имаш интерес и искаш да научиш повече.

exit