Wähle deine Sprache:

 • Deutsch
 • Română
 • Български
 • English
 • Español
 • Français
 • Magyar
 • Türkçe

II. Задължение за регистрация на проституиращите според ЗЗП

Ако работиш или искаш да работиш като проституиращ/а в Германия, трябва да се регистрираш в (§ 3 ЗЗП). Регистрацията трябва да бъде извършена лично в компетентната служба и е свързана с информативен и консултативен разговор. Необходима предпоставка за регистрацията е да получиш здравна консултация преди това.

Повече по темата Здравна консултация ще намериш в ЧЗВ III

Компетентната служба е службата в населеното място, където работиш или искаш да работиш. При регистрацията трябва да посочиш всички други градове или провинции в Германия, в които искаш да работиш. Ако все още не знаеш точно къде искаш да работиш, най-добре посочи няколко възможни работни места. Те ще бъдат вписани в твоето удостоверение за регистрация. Ако след това промениш плановете си и на по-късен етап поискаш да работиш на място, което не си посочил/а при регистрацията, трябва отново да се обърнеш към службата, за да добави новото място.

Тук ще намериш обзор на службите за регистрация

 • Твоята лична карта или международен паспорт с адресна регистрация или заместващи документи с адресна регистрация
 • Ако нямаш постоянен адрес в Германия, трябва поне да посочиш адрес, на който сигурно да получаваш писмата си. За тази цел не можеш да посочиш пощенска кутия. 
 • Разрешително за работа. Нямаш нужда от това разрешително, ако си гражданка или гражданин на ЕС
 • Две паспортни снимки
 • Твоето удостоверение от здравната консултация  

Ако настъпят промени в твоите имена, националност, актуален адрес или населените места, в които искаш да работиш, трябва да съобщиш за това в срок от 14 дни в компетентната служба.

Ще получиш информация  

Издаденото за теб удостоверение за регистрация съдържа следните данни:

 • паспортна снимка
 • собствено и фамилно име или псевдоним (Повече за понятието "псевдоним" ще намериш в ЧЗВ II.5)
 • дата и място на раждане
 • националност
 • населени места, където ще се упражнява дейността
 • срок на валидност
 • издаваща служба

Ако настъпят промени в твоите имена, националност, актуален адрес или населените места, в които искаш да работиш, трябва да съобщиш за това в срок от 14 дни в компетентната служба.

(Тук можеш да видиш как изглежда удостоверението)

Както при регистрацията, така и при здравната консултация, можеш да използваш псевдоним (работно име или име, под което си известен/известна). При регистрацията трябва да представиш документ за самоличност и ще получиш удостоверение за регистрация въз основа на този документ. Ще получиш обаче и друго удостоверение, в което ще бъде вписано друго име, което можеш свободно да си избереш. Този документ ще бъде валиден с твоя псевдоним и с твоята снимка. В него няма да бъдат посочени истинското ти име и мястото ти на раждане.

След като се регистрираш, твоето удостоверение трябва да бъде издадено в рамките на 5 работни дни. Погрижи се своевременно за регистрацията си, тъй като имаш право да работиш едва след като получиш удостоверението.

Ако си на 21 или повече години, удостоверението за регистрация е валидно две години. Удостоверението за здравната консултация важи за една година.

Ако си на по-малко от 21 години, първото удостоверение за регистрация важи само една година. Независимо от това трябва да получаваш здравни консултации на всеки шест месеца.

Да. По време на работа - и само тогава - трябва да носиш със себе си удостоверението за регистрация или удостоверението с псевдонима ти.

Проверки могат да извършват само предприемач(к)и, компетентни държавни служител(к)и и полицията.

Не си длъжен/длъжна да показваш удостоверението на клиент(к)и, колеги или например на службата по заетостта.
 

По време на регистрацията и свързания с нея разговор по принцип трябва да си сам/а. Други лица, които те придружават, могат да участват в регистрацията само с разрешението на съответната служба. Службата обаче може да включи в разговора и специализиран център за консултиране на проституиращи или за здравни въпроси, ако ти си съгласен/съгласна. Преводач може да бъде включен и без твоето съгласие, за да превежда. 

Компетентната данъчна служба ще бъде информирана директно след регистрацията ти от регистрационната служба. По този начин ти влизаш и в данъчните регистри.

Освен това службите са длъжни да защитават личните ти данни.

Службите имат право да използват твоите лични данни само за вътрешни дейности по задачи, свързани с този закон. При съмнение за административни нарушения или наказуеми деяния те имат право да предоставят твоите данни на други служби, например на полицията.

Ако не подновиш регистрацията си, твоите данни трябва да бъдат изтрити най-късно три месеца след изтичане на валидността на твоето удостоверение за регистрация. Ако искаш да прекъснеш дейността си като проституиращ/а още преди това, свържи се за изтриването на твоите данни с компетентната служба. Изключение са само случаите, в които са налице специфични причини за това, тези данни да не бъдат изтрити. В такъв случай попитай в компетентната служба за причините.

Предприемач(к)ите са длъжни да съхраняват в продължение на две години данните на проституиращите, които извършват сексуални услуги в съответните обекти.

exit